Producentansvarig

Shuruq

Som producentansvarig ansvarar man för att under ett år ha kontakt med producenterna och få information gällande produkter och priser. Tillsammans med leveransansvarig bestäms datum för leveranserna och kontaktar därefter producenterna (tre veckor innan leverans) för att uppdatera utbudet i beställningsdokumentet. Två veckor innan leverans öppnar producentansvarig beställningsdokumentet för medlemmarna, stänger det en vecka innan leveransen, och mailar därefter ut beställningen till respektive producent. Den som sitter på producentansvaret skall även se till att det sker en rekrytering av lämplig person en tid innan perioden löpt ut, för att hinna med upplärning och dylikt.

sv_SESVENSKA