Vice ordförande

Stephan Liefeldt

Som vice ordförande är man ordförande behjälplig när det kommer till verksamhetsutvecklingen. Även detta är en halvårspost där man ansvarar för att sammankalla till -och leda möten, föreslå dagordning i samråd med ordförande samt se till att alla får göra sin röst hörd och att arbetsbördan fördelas jämt mellan styrelsens medlemmar. Vidare ansvarar vice ordförande, tillsammans med ordförande, för att kommunicera via mail och därtill att uppdatera maillistan då nya medlemmar ansluter sig.

sv_SESVENSKA