Ordförande

Madison

Att sitta på ordförandeposten innebär att man åtar sig ett halvår av aktivt arbete inom styrelsen. Ordförandes yttersta uppdrag är att ha en överblick över verksamheten och samverka föreningens kommunikation. Tillsammans med vice ordförande uppdateras maillistan då nya medlemmar ansluter sig, de två ser tillsammans till att beslut fattas i de frågor som diskuteras samt att alla som uppsöker kontakt med Ultimat via mail får svar inom rimlig tid. Ordförande sköter kontakten med kåren, ansvarar för att såväl verksamhetsplan som verksamhetsberättelse upprättas samt ser till att protokoll och viktiga dokument sparas på ett bra sätt.

sv_SESVENSKA