Leveransansvarig II

Lin

Som huvudansvarig för leveranserna i UltiMat ansvarar man, under ett år, för att skicka ut beställningsdokumentet på angiven tid, samt hålla detta dokument uppdaterat med de varor som Ultimat tillhandahåller. Innan leveranserna ska leveransansvarig se till att listor på vad som beställts från respektive producent finns tillgängliga i pärmen under lämplig flik. Innan utdelning ska även listor på vad medlemmarna beställt finnas utskrivna. Vid leverans är det leveransansvarig som ska boka lokal för utdelning och samordna så att det finns tillräckligt många på plats vid leveranstillfället. Leveransansvarig ska även stämma av orden mot de utskrivna listorna, notera vad som levereras och vad som ev. fattas. Efter varje utdelning sammanställs vilka personer som inte hämtat ut sina varor och deras beställningslappar infogas i pärmen under lämplig flik.

sv_SESVENSKA