Kommunikationsansvarig

Maurine

Detta är en ettårig post där man ansvarar för  att informationsflödet flyter på, främst genom att uppdatera Facebook-sidan med information och event, men även utforma affischer och dylikt. Vid genomförandet av UltiMats event skall denna person finnas på plats och ansvara för att dokumentera med bilder. Det är även en fördel om Informations -och Marknadsföringsansvarig försöker sprida UltiMat via andra kanaler och på så sätt värva nya medlemmar och/eller producenter.

 

 

sv_SESVENSKA