Ekonomiansvarig I

Viktor Rombrant, Student Agronom – Landsbygdutveckling

Detta ettåriga ansvar delas på två personer som bokföring verksamhetens utgifter och inkomster. Ekonomiansvariga upprättar och följer en budget samt ser till att det finns marginal i slutet av perioden då de även genomför en deklaration. De ansvarar för att betala räkningar, upprätta bokslut, resultat -och balansräkning, samt att en opartisk revisor granskar den slutgiltiga resultatrapporten och balansräkningen. Det är av yttersta vikt att sittande ekonomiansvariga hinner lära upp nästkommande innan de avträder.

sv_SESVENSKA