ORGANISATION

En fristående Ideell förening på Ultunas Studentkår

ULTIMAT drivs av medlemmarna, men har även en styrelse som har det  yttersta ansvaret för att föreningens mål uppfylls och att verksamheten flyter på. Varje tisdag kl 12:15 har ULTIMAT lunchmöte på Ultuna studentkår, där både medlemmar och styrelsen är välkomna.  Styrelsen består av åtta styrelseposter som väljs demokratiskt av medlemmarna. Styrelseuppdragen utförs ideellt.

 

   An independent 

non-profit

association at

Ultuna Student Union

 

 

ULTIMAT is run by its members, but also has a board whose primary responsability is the continuity of the association and  the compliance with its statutes. Every Tuesday at 12:15 ULTIMAT has lunch meetings at Ultuna Student Union, to which all UltiMat members are welcome. Annual meetings are held twice a year, when we elect new board members. The board consists of eight members who work voluntarily.

                                           Inspirational video about a forest garden

STYRELSEN

Styrelsen består av posterna: Ordförande, Vice-Ordförande, Producentansvarig, Två Leveransansvariga, Två Ekonomiansvariga & Kommunikationsansvarig. 

BOARD

The Board consists of a President, Vice-President, Farmers Communications Manager, Two Food Delivery Manager, Two Financial Accountant & Communications Manager.

Ordförande

President

 Kristina Thune

Leveransansvarig l

Food Delivery Manager  l

Pia Karlsson

Vice Ordförande

Vice President

Teodor Rosenlew

Leveransansvarig ll

Food Delivery Manager  ll

Anton Hampl

Producentansvarig

Farmers Communications Manager

Embla Ekström

Ekonomiansvarig l

Financial Accountant  l

Pernilla Bjöverud

Kommunikations-ansvarig

Communications Manager

Claudia French

Ekonomiansvarig ll

Financial Accountant  ll

Vakant

 

BLI MEDLEM

BECOME  A MEMBER

GÅ MED NU/JOIN NOW