ORGANISATION

En fristående ideell förening på Ultuna Studentkår

UltiMat drivs av medlemmarna, men har även en styrelse som har det  yttersta ansvaret för att föreningens mål uppfylls och att verksamheten flyter på.

Varje tisdag kl. 12:15 har UltiMat lunchmöte på Ultuna Studentkår, där både medlemmar och styrelsen är välkomna.

Styrelsen består av åtta styrelseposter som väljs demokratiskt av medlemmarna. Styrelseuppdragen utförs ideellt.

 

Styrelsen

sv_SESVENSKA