ORGANISATION

En fristående ideell förening på Ultuna Studentkår

UltiMat drivs av medlemmarna, men har även en styrelse som har det  yttersta ansvaret för att föreningens mål uppfylls och att verksamheten flyter på.

Varje tisdag kl. 12:15 har UltiMat lunchmöte på Ultuna Studentkår, där både medlemmar och styrelsen är välkomna.

Styrelsen består av åtta styrelseposter som väljs demokratiskt av medlemmarna. Styrelseuppdragen utförs ideellt.

 

An independent not-for-profit association at Ultuna Student Union

UltiMat is run by its members, but also has a board whose primary responsibility is the continuity of the association and the compliance with its statutes.

Every Tuesday at 12:15 UltiMat has lunch meetings at Ultuna Student Union to which all UltiMat members are welcome.

Annual meetings are held twice a year, when we elect new board members. The board consists of eight members who work voluntarily.

Styrelsen / The Board

Styrelsen består av posterna: Ordförande, vice ordförande, producentansvarig, kommunikationsansvarig, två leveransansvariga och två ekonomiansvariga. 

The board consists of the following positions: President, vice president, farmers communications manager, communications coordinator, two delivery coordinators and two treasurers.

Ordförande

Chair

Vakant / Vacant

Leveransansvarig l

Delivery coordinator  l

Claudia French

Vice ordförande

Vice chair

Vakant / Vacant

Leveransansvarig ll

Delivery coordinator ll

Vakant / Vacant

Producentansvarig

Producer coordinator

Stephan Liefeldt

Ekonomiansvarig l

Treasurer  l

Viktor Rombrant

Kommunikations-ansvarig

Communications coordinator

Vakant / Vacant

Ekonomiansvarig ll

Treasurer  ll

Vakant / Vacant