PRODUCENTER/PRODUCERS

PRODUCENTER

Vår mat kommer ifrån 14 olika lantbrukare som ligger i och nära Uppsala. Dessa är utvalda efter tre kriterier:

1. NÄRPRODUCERAT

Varan ska helst vara producerad så nära Uppsala som möjligt. Ifall en viss vara bara kan produceras i en särskild zon i Sverige, så som vissa bönor och linser, kan längre avstånd accepteras. UltiMat förmedlar enbart produkter som är primärproducerade inom Sveriges gränser. Detta gör vi p.g.a.

– miljö- och klimatskäl; begränsat CO2-utsläpp och bra miljölagstiftning för lantbruk

– sociala skäl; stötta svenskt lantbruk, samt försäkran om produktens ursprung

2. MILJÖ OCH DJURVÄLFÄRD

Vi strävar efter en matproduktion som innehåller mindre gifter, större biologisk mångfald och god djurhållning.

3. INGA MELLANHÄNDER

För att som kooperativ kunna ha direktkontakt med lantbrukaren och en bra bild över var maten kommer ifrån.

PRODUCERS

Our food derives from 14 different producers in and close to Uppsala city. These are chosen by three guidelines:

1. LOCALLY PRODUCED

The food stuff shall preferably be primarily produced as close to the members of UltiMat as possible, in other words close to Uppsala. If a certain grocery only can be produced in a special climate zon, longer distances can be accepted. UltiMat only distributes products which are primarily produced within the boarders of Sweden, because of:

– environmental and climate reasons; reduced carbon dioxyde emissions and a good environmental regulations for agriculture

– social reasons; to support Swedish agriculture and to be sure about the origin of the food

2. ENVIRONMENTAL CARE AND ANIMAL WELFARE

We strive for a food production which consists of less toxins, greater bilogical diversity and a good animal welfare

3. NO MIDDLMEN

To create a direct and closer contact with the farmer and to know the origin of the food.

VÅRA PRODUCENTER / OUR PRODUCERS

BLI MEDLEM

BECOME  A MEMBER

GÅ MED NU/JOIN NOW