PRODUCENTER/PRODUCERS

Producenter

Vår mat kommer ifrån 16 olika lantbrukare som ligger i och nära Uppsala. Dessa är utvalda efter tre kriterier:

1. NÄRPRODUCERAT

Varan ska helst vara producerad så nära Uppsala som möjligt. Ifall en viss vara bara kan produceras i en särskild zon i Sverige, så som vissa bönor och linser, kan längre avstånd accepteras. UltiMat förmedlar enbart produkter som är primärproducerade inom Sveriges gränser. Detta gör vi p.g.a.

– miljö- och klimatskäl; begränsat CO2-utsläpp och bra miljölagstiftning för lantbruk

– sociala skäl; stötta svenskt lantbruk, samt försäkran om produktens ursprung

2. MILJÖ OCH DJURVÄLFÄRD

Vi strävar efter en matproduktion som innehåller mindre gifter, större biologisk mångfald och god djurhållning.

3. INGA MELLANHÄNDER

För att som kooperativ kunna ha direktkontakt med lantbrukaren och en bra bild över var maten kommer ifrån.

Producers

Our food derives from 16 different producers in and close to Uppsala. These are chosen by three guidelines:

1. LOCALLY PRODUCED

The food should be produced as close to the members of UltiMat as possible, in other words, close to Uppsala. If a certain grocery only can be produced in a special climate zone, longer distances can be accepted. UltiMat only distributes products that are primarily produced within the borders of Sweden due to:

– environmental and climate reasons; reduced carbon dioxide emissions and good environmental regulations for agriculture

– social reasons; to support Swedish agriculture and to be sure about the origin of the food

2. ENVIRONMENTAL CARE AND ANIMAL WELFARE

We strive for food production which consists of fewer toxins, greater biological diversity, and good animal welfare.

3. NO MIDDLEMEN

To create direct and closer contact with the farmers and to know the origin of the food.

Några varor vi säljar (beroende på säsong)…

Mjöl, ägg, olika färska grönsaker (t.ex. sallad, blomkål, svartkål, spenat, pak choi), örter, mjölksyrade grönsaker, miso, lammköt, honung, bivax, lammfäller, ull, sylt, äppelmos, torkade bär, frysta bär, torkad svamp, saft, ost, te, kombucha, mjölk kefir, kryddor, salvor, deodorant…

Some of the products we sell (dependent on the season)…

Flour, egg, different fresh vegetables (e.g. lettuce, cauliflower, winter cabbage, spinach, pak choi), herbs, fermented vegetables, miso, lamb meat, honey, beeswax, lambskin rugs, wool, jam, applesauce, dried berries, frozen berries, dried mushrooms, juice, cheese, tea, kombucha, milk kefir, seasonings, salves, deodorant…