MEDLEMSKAP/MEMBERSHIP

Bli medlem

Om du är intresserad av att bli medlem i UltiMat är det första att göra att skicka ett mejl till ultimat@stud.slu.se för att läggas till på e-postlistan. Då får du det kommande månatliga nyhetsbrevet med orderbladet. Endast om du väljer att beställa för första gången måste du betala en medlemsavgift70 SEK per termin. Så snart du har betalat avgiften har du blivit medlem i UltiMat.

Läs vidare om hur du beställer och betalar under fliken beställning och leverans.

Genom medlemsskapet är du välkommen att beställa mat och delta i  aktiviteter och workshops som anordnas av medlemmarna i UltiMat. I dessa ingår fika eller tilltugg.

Become a member

If you are interested in becoming a member of UltiMat, the first thing to do is sending an e-mail to ultimat@stud.slu.se to be added to the mailing list. Then, you will receive the upcoming monthly newsletter with the order sheet. Only if you decide to order for the first time, you have to pay a membership fee of 70 SEK per semester. As soon as you paid the fee, you have become a member of UltiMat.

Read more about how to order and pay under orders and deliveries below.

As a member you are welcome to order food and participate in activities and workshops organized by the members of UltiMat in which fika and snacks are included.

  Beställning och leverans

  Så här gör du för att beställa:

  • Öppna beställningsformuläret med hjälp av en länk från info-mailet som skickas till er innan beställningen.             
  • Skriv i ditt namn i en av kolumnerna och kryssa i de varor du vill ha.              
  • Kom ihåg att betala medlemsavgiften som är 70 kr/termin!

  Så här gör du för att betala:

  • Summan du ska betala står högst upp i Excel-dokumentet.
  • Du betalar genom Swish vid utlämningstillfället. Märk betalningen med för- och efternamn. (Möjlighet för kontantbetalning för de som inte kan Swisha finns också.)

     Order and delivery

     How to place an order:

     • Open the order document enclosed in the information e-mail that is sent to you.
     • Type your name into one of the columns and mark what groceries you want.
     • Remember to include the membership fee of 70 SEK per semester!

     How to pay:

     • The amount you should pay will be shown at the top of the order document.
     • The payment is done via the Swish app. You pay when picking up your order at the delivery. Remember to mark your payment with your first and last name. (People who aren’t able to pay via Swish can also pay in cash.)

      Så här gör du för att hämta dina varor:

      • Kom till Ulls Hus (hus C, entrén mot VHC) kl 17.15 på leveransdagen (eftersom sista leveransen kommer strax innan kl. 17).
      • Där får du en lista med vad du beställt – plocka ihop dina varor.
      • Checka med oss innan du går, så att du får med dig rätt varor.

       How to picl up your order:

       • Come to the Ulls Hus (building C, in the entrance hall facing VHC) at SLU by 17:15 on delivery day (since the last delivery arrives just before 17:00).
       • You’ ll receive a list of what you’ve ordered. Gather what you’ve ordered from the tables.
       • Please make sure to double-check with us that you’ve got the right prodcuts before you leave.

       Vill du bli medlem, har du en fråga om UltiMat eller har du en idé om hur vi kan bli bättre?

       Skicka ett meddelande nu!

       Do you want to become a member, have a question about UltiMat, or share an idea of how we could improve?

       Send a message now!