MEDLEMSKAP/MEMBERSHIP

1. BLI MEDLEM

Om du är intresserad av att bli medlem i UltiMat är det första att göra att skicka ett mejl till ultimat@stud.slu.se för att läggas till på e-postlistan. Då får du det kommande månatliga nyhetsbrevet med orderbladet. Endast om du väljer att beställa för första gången måste du betala en medlemsavgift70 SEK per termin. Så snart du har betalat avgiften har du blivit medlem i UltiMat.

Läs vidare om hur du beställer och betalar under fliken beställning och leverans.

Genom medlemsskapet är du välkommen att beställa mat och delta i  aktiviteter och workshops som anordnas av medlemmarna i UltiMat. I dessa ingår fika eller tilltugg.

1. BECOME A MEMBER

If you are interested in becoming a member of UltiMat, the first thing to do is sending an e-mail to ultimat@stud.slu.se to be added to the mailing list. Then, you will receive the upcoming monthly newsletter with the order sheet. Only if you decide to order for the first time, you have to pay a membership fee of 70 SEK per semester. As soon as you paid the fee, you have become a member of UltiMat.

Read more about how to order and pay under food orders and deliveries below.

As a member you are welcome to order food and participate in activities and workshops organized by the members of UltiMat, in which fika and snacks are included.

  2. BESTÄLLNING OCH LEVERANS

  SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT BESTÄLLA:

  • Öppna beställningsformuläret med hjälp av en länk från info-mailet som skickas till er innan beställningen.             
  • Skriv i ditt namn i en av kolumnerna och kryssa i de varor du vill ha.              
  • Kom ihåg att betala medlemsavgiften som är 70 kr/termin! 

  SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT BETALA:

  • Summan du ska betala står högst upp i Excel-dokumentet.
  • Du betalar genom Swish vid utlämningstillfället. Märk betalningen med för- och efternamn. (Möjlighet för kontantbetalning för de som inte kan Swisha finns också.)

    2. FOOD ORDERS AND DELIVERIES

     

    HOW TO PLACE YOUR ORDER: 

    • Open the order document enclosed in the information e-mail that is sent to you.                       
    • Type your name into one of the columns and mark what groceries you want.
    • Remember to include the membership fee of 70 SEK per semester!

    HOW TO PAY:

    • The amount you should pay will be shown at the top of the order document.
    • The method of payment is Swish app. You pay when picking up your stuff at the delivery. Remember to you mark your payment with your first and last name. (For exchange students or people not able to pay with Swish can pay cash.)

    SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT HÄMTA DINA VAROR: 

     • Kom till Ulls Hus (hus C, entrén mot VHC) kl 17.15 på leveransdagen (eftersom sista leveransen kommer strax innan kl. 17)
     • Där får du en lista med vad du beställt – plocka ihop dina varor. 
     • Checka med oss innan du går, så att du får med dig rätt varor.

    HOW TO PICK UP YOUR ORDER:

    • Come to the Ulls Hus (building C, in the entrance hall facing VHC) at SLU by 17:15 on delivery day (since the last delivery arrives just before 17:00).
    • You’ ll recieve a list of what you ordered. Gather what you’ve orded from the tables.
    • Please make sure to check with us that you’ve got what you should before you leave.

    1. BLI MEDLEM

    Du blir medlem i UltiMat genom att skicka ett mejl till ultimat@stud.slu.se och uppge namn, så att du kan bli nådd på din e-postadress. Medlemsavgiften betalar du i samband med att du gör din första matbeställning. Då betalar du  50 kr för respektive termin. Läs vidare om hur du beställer och betalar under fliken Beställning och leverans.

    Genom medlemsskapet är du välkommen att beställa mat och delta i  aktiviteter och workshops som anordnas av medlemmarna i UltiMat. I dessa ingår fika eller tilltugg.

    2. BESTÄLLNING OCH LEVERANS

    SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT BESTÄLLA:

    • Öppna beställningsformuläret med hjälp av en länk från info-mailet som skickas till er innan beställningen.             
    • Skriv i ditt namn i en av kolumnerna och kryssa i de varor du vill ha.              
    • Kom ihåg att betala medlemsavgiften som är 50 kr/termin!                                                      

    SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT BETALA: 

    GÖR DU FÖR ATT BETALA:

    • Summan du ska betala står högst upp i Excel-dokumentet.
    • Du betalar genom Swish vid utlämningstillfället. Märk betalningen med för- och efternamn. (Möjlighet för kontantbetalning för de som inte kan Swisha finns också.)

      SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT HÄMTA DINA VAROR: 

       • Kom till Ulls Hus (hus C, entrén mot VHC) kl 17.15 på leveransdagen (eftersom sista leveransen kommer strax innan fem)
       • Där får du en lista med vad du beställt – plocka ihop dina varor. 
       • Checka med oss innan du går, så att du får med dig rätt varor.

      1. BECOME A MEMBER

      You become a member of UltiMat by sending an e-mail to ultimat@stud.slu.se to be added to the mailing list. You pay the membership fee of 50 SEK per semester when you place your first food order. Read more about how to order and pay under Food orders and deliveries below.

       

      As a member you are welcome to order food and participate in activities and workshops organized by the members of UltiMat, in which fika and snacks are included.

       2. FOOD ORDERS AND DELIVERIES

        

       HOW TO PLACE YOUR ORDER: 

       • Open the order document enclosed in the information e-mail that is sent to you.                                                      
       • Type your name into one of the columns and mark what groceries you want.                                                 
       • Remember to include the membership fee of 50 SEK per semester. This is only done in your first order.

       HOW TO PAY: 

       • The amount you should pay will be shown at the top of the order document.
       • The method of payment is Swish app. You pay when picking up your stuff at the delivery. Remember to you mark your payment with your first and last name. (For exchange students or people not able to pay with Swish can pay cash)

       HOW TO PICK UP YOUR ORDER:

       • Come to the Ulls Hus (building C, in the entrance hall facing VHC) at SLU by 17:15 on delivery day (since the last delivery arrives just before five o’clock).                                                    
       • You’ ll recieve a list of what you ordered. Gather what you’ve orded from the tables.                                      
       • Please make sure to check with us that you’ve got what you should before you leave.

       BLI MEDLEM

       BECOME A MEMBER

        VÅRA PRODUCENTER / OUR PRODUCERS

        BLI MEDLEM

        BECOME  A MEMBER

        GÅ MED NU/JOIN NOW