Välkommen till UltiMat!

 

UltiMat, Ultunas Matkooperativ, är en fristående ideell förening på Ultunas Studentkår i Uppsala. Vi är ett forum som verkar för en mer hållbar matkonsumtion och -produktion på olika sätt. Tillsammans beställer och distribuerar vi miljövänlig mat utan mellanhänder, som kommer från producenter i och nära Uppsala. 

 

Vi är också ett forum för diskussioner och aktiviteter kring hållbar mat. Vi anordnar studiebesök till gårdar som vi beställer mat ifrån, samt ordnar konserveringskvällar och matmarknader mm.  Allt som händer i UltiMat drivs av medlemmarna, eftersom det är ett kooperativ.  Så bli medlem, engagera dig och beställ
mat med oss! 

 

BLI MEDLEM / BECOME MEMBER

Welcome to ULTIMAT!

UltiMat (Ultuna’s Food Cooperative) is a non-profit association at Ultuna Student Union in Uppsala. We are a forum that works for sustainable food consumption and production in different ways. Together we order and distribute environmentally friendly food, without middlemen, from farmers in and close to Uppsala city.

 

We are also a forum for discussions and activities focusing on sustainable food. We arrange field trips to the farmers whom we order from, organize food workshops and markets. As it’s a cooperative, the association is run purely by its members. So become a member, get involved, and order food with us!

Kontakt / Contact

E-POST / E-MAIL:

ultimat@stud.slu.se

ADRESS / ADDRESS:

UltiMat

Duhrevägen 6

756 51 Uppsala

 

VÅRA PRODUCENTER / OUR PRODUCERS

BLI MEDLEM

BECOME  A MEMBER

GÅ MED NU/JOIN NOW