Välkommen till UltiMat!

UltiMat, Ultunas Matkooperativ, är en fristående ideell förening på Ultuna Studentkår i Uppsala. Vi är ett forum som verkar för en hållbar matkonsumtion och -produktion på olika sätt. Tillsammans beställer och distribuerar vi miljövänlig mat utan mellanhänder som kommer från producenter i och nära Uppsala.

 

Vi är också ett forum för diskussioner och aktiviteter kring hållbar mat.

Vi anordnar studiebesök till våra producenter, samt ordnar konserveringskvällar

och matmarknader mm.  Allt som händer i UltiMat drivs av medlemmarna, eftersom det är ett kooperativ.

 

Så bli medlem, engagera dig och beställ mat med oss!

BLI MEDLEM

Welcome to UltiMat!

 

UltiMat, Ultuna’s Food Cooperative, is a not-for-profit association at Ultuna Student Union in Uppsala. We are a forum that works for sustainable food consumption and production in different ways. Together we order and distribute environmentally friendly food, without middlemen, from farmers in and close to Uppsala.

We are also a forum for discussions and activities focusing on sustainable food. We arrange field trips to our producers, organize food workshops and markets. As it’s a cooperative, the association is purely run by its members.

So become a member, get involved, and order food with us!

Några impressioner / Some impressions

Våra producenter / Our producers

Kontakt / Contact

E-post / E-mail

ultimat@stud.slu.se

Adress / Address

UltiMat

Duhrevägen 6

75651 Uppsa