Välkommen till UltiMat!

UltiMat, Ultunas Matkooperativ, är en fristående ideell förening på Ultuna Studentkår i Uppsala. Vi är ett forum som verkar för en hållbar matkonsumtion och -produktion på olika sätt. Tillsammans beställer och distribuerar vi miljövänlig mat utan mellanhänder som kommer från producenter i och nära Uppsala.

 

Vi är också ett forum för diskussioner och aktiviteter kring hållbar mat.

Vi anordnar studiebesök till våra producenter, samt ordnar konserveringskvällar och matmarknader mm.  Allt som händer i UltiMat drivs av medlemmarna, eftersom det är ett kooperativ.

BLI MEDLEM
sv_SESVENSKA