Välkommen / Welcome

VÄLKOMMEN

WELCOME

UltiMat  är en fristående ideell förening på Ultuna Studentkår i Uppsala.

UltiMat (Ultuna Food Cooperative) is a non-profit association at Ultuna Student Union in Uppsala. We are a forum who works for sustainable food consumption and production in different ways. Together we order and distribute environmentally friendly food, without middlemen, from farmers in and close to Uppsala city.


We are also a forum for disucussions and activities focusing on  sustainable food. We arrange field trips to the farmers whom we order from, organize food workshops and markets. As it’s a cooperative, the association is run purely by its members. So become a member, get involved and order food with us!

UltiMat, Ultuna Matkooperativ, är en fristående ideell förening på Ultunas Studentkår i Uppsala. Vi är ett forum som verkar för en mer hållbar matkonsumtion och -produktion på olika sätt.  Tillsammans beställer vi och distribuerar miljövänlig mat, utan mellanhänder, som kommer från producenter i och nära Uppsala.


Vi är också ett forum för diskussioner och aktiviteter kring hållbar mat. Vi anordnar studiebesök till gårdar som vi beställer mat ifrån, samt ordar konserveringskvällar och matmarknader mm.  Allt som händer i UltiMat drivs av medlemmarna, eftersom det är ett kooperativ.  Så bli medlem, engagera dig och beställ mat med oss!